Eksempel på Kampoppsett Serieturnering Jenter

Vedlagt ligger endelig oppsett for turneringen som et eksempel.

Reglement:

  1. 1.Jenter U15  – disse kampene er for spillere som IKKE spiller i kvinnelag. Det er viktig mtp likeverdig konkurranse og mestring for. Disp kan kun gis i helt ekstraordinære tilfeller.  Det spilles m/bonuspoeng for 2 målvakter (svært få av lagene har besvart vår forespørsel, men de som har svart har 2 målvakter). Det spilles med flyvende bytt og etter reglement gjeldende for U15/U14 klasse (se NIHFs kampreglement). Jenter som ikke har egen klubb skal fordeles på de 7 lagene, slik at antall spillere i lagene er omtrent likt. Arrangør har ansvar for ivareta dette.
  1. 2.Jenter U10 – disse kampene er for nevnte årsklasser. Disp kan kun gis i helt ekstraordinære. Det spilles på liten bane, 4 mot 4, etter reglement for U10/U9 – se NIHFs Kampreglement. Jenter som ikke har egen klubb spiller for Blandet lag, dog må de andre klubbene også være forberedt på å bidra til at dette laget har nok spillere til å gjennomføre kampene. Arrangør har ansvar for ivareta dette.