Eksempel på serieturnering

Registrering av spillere

Samtlige spillere må ha løst lisens. Dette er klubbenes ansvar.

Aldersklasser

For å sikre et tilstrekkelig antall spillere og lag, samt overholde bestemmelsene om barneidrett, inviterer vi jenter født fom. 2010 – tom. 2014 til å delta.

Antall spillere

For å delta bør laget minimum omfatte 10 utespillere og en målvakt. Det anbefales dog 15 utespillere og 2 målvakter. Hvis behov kan to eller flere klubber stille felles lag, alternativt kan klubbene melde inn enkeltspillere, så vil NIHF i samarbeid med arrangøren plassere disse på lag.

Turneringsoppsett

Utarbeides av NIHF og bestemmes ut fra antall påmeldte lag.

Påmelding

Påmeldingsfristen er snarest og senest innen fredag 13. mars. Benytt vedlagte skjema. Påmeldingen sendes til xxx@email.no

Spørsmål om turneringen kan rettes til administrasjon.

Følg også med på www.jentehockeydagen.no hvor det fortløpende blir lagt ut informasjon.