Jenteturnering

INVITASJON TIL SERIETURNERING FOR JENTER

Når og hvor

Lørdag 17. – søndag 18. januar i Stavanger.

Registrering av jentespillere

Samtlige spillere må ha løst lisens. Dette er klubbenes ansvar.

Aldersklasser

For å sikre et tilstrekkelig antall spillere og lag, samt overholde bestemmelsene om barneidrett, inviterer vi jenter født f.o.m. 2010 – t.o.m. 2014 til å delta.

Antall spillere

For å delta bør laget minimum omfatte 10 utespillere og en målvakt. Det anbefales dog 15 utespillere og 2 målvakter. Hvis behov kan to eller flere klubber stille felles lag, alternativt kan klubbene melde inn enkeltspillere, så vil NIHF i samarbeid med arrangøren plassere disse på lag.

Turneringsoppsett

Utarbeides av NIHF og bestemmes ut fra antall påmeldte lag.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er snarest og senest innen fredag 19. desember. Benytt vedlagte skjema.

Påmeldingen sendes til administrasjon.

Spørsmål om turneringen kan rettes til undertegnede på administrasjon .

Følg også med på www.jentehockeydagen.no hvor det fortløpende blir lagt ut informasjon.

Vennlig hilsen